Leiderschapscoaching: waarom wel met een paard en niet met een goudvis?

Uit recent onderzoek van Acerta blijkt dat slechts 41 % van de werknemers vindt dat zijn/haar leidinggevende beantwoordt aan zijn/haar verlanglijstje op het vlak van competenties. 27 % oordeelt dat haar/zijn leidinggevende nog wat werkpunten heeft om de leidinggevende kwaliteiten beter te ontwikkelen. Dit blijkt vooral betrekking te hebben op sociale vaardigheden en people management: leiden en coachen, verantwoordelijkheid nemen, communicatief zijn, teamwerk stimuleren, problemen oplossen en organiseren.

Uit recent onderzoek van Acerta blijkt dat slechts 41 % van de werknemers vindt dat zijn/haar leidinggevende beantwoordt aan zijn/haar verlanglijstje op het vlak van competenties.  27 % oordeelt dat haar/zijn leidinggevende nog wat werkpunten heeft om de leidinggevende kwaliteiten beter te ontwikkelen.  Dit blijkt vooral betrekking te hebben op sociale vaardigheden en people management: leiden en coachen, verantwoordelijkheid nemen, communicatief zijn, teamwerk stimuleren, problemen oplossen en organiseren.

Vooral de jongere generatie heeft heel andere verwachtingen van een leidinggevende dan de oudere personeelsleden.  Zij hebben meer nood aan een “baas op afroep”, in plaats van iemand die in detail opvolgt wat er in zijn team gebeurt.  Werknemers krijgen een mandaat, het belang van inspraak en wederzijds vertrouwen neemt toe en de nieuwe generatie werknemers verwacht, hoewel steeds in overleg, ruimte te krijgen in het uitvoeren van haar taken. 

Wat heb ik nu als people leader te leren van een paard, in godsnaam?

Voor vertrouwen en inspraak heb je dialoog nodig.  En om die dialoog te kunnen aangaan en een constante open feedback cultuur te creëren die toelaat om continu bij te stellen, te motiveren en te groeien, dien je als leidinggevende zelf geaard in je schoenen te staan zodat jij de nodige psychologische veiligheid en openheid kan bieden waarin jouw medewerkers je toelaten om hen te mogen leiden.  Echt leiderschap wordt je toegekend door je volgers, om wie je bent en wat je uitstraalt.  Net zoals in de paardenwereld…

 

Veerle leidt Vicky doorheen een hindernissen parcours.  Alles loopt relatief vlot tot ze aan een groot blauw plastiek zeil komen.  Veerle heeft zich voorgenomen om Vicky met 2 voeten op het zeil te brengen maar vlak ervoor blijft de merrie staan.  Hoe Veerle haar ook tracht te verleiden en zelf met haar voeten op de plastiek stapt bij wijze van voorbeeldgedrag, Vicky blijft weigeren.  Wat meer trekken aan het touw levert ook geen heil.  Slechts nadat Veerle een paar stappen terug heeft gezet en zelf even tijd heeft genomen om te ademen en terug rustig te worden, wil Vicky ingaan op de uitnodiging.  

Ja, maar is dat wel wetenschappelijk onderbouwd?

De afgelopen jaren worden steeds meer studies gelanceerd rond leiderschap in de paardenwereld en toegegeven er is nog veel te ontdekken op dat vlak.  Tot voor kort ging men er bijvoorbeeld vanuit dat vaste paarden de verschillende leiderschapsposities bekleden.  Recent onderzoek toont echter aan dat deze rollen flexibel worden ingevuld afhankelijk van de situatie en de talenten van elk kuddelid in het bijzonder.

Als je ervaring hebt met paarden, dan ben je in het voordeel!  Of is dat ook zo?

Pieter had vroeger zelf paarden. Nu wil hij Tonic een halster omdoen en stapt vastberaden op Tonic af. Hij draait en keert het halster wel tien minuten lang. Tonic wacht geduldig. Nadja vraag Pieter: ‘Lukt het?’ Pieter antwoordt: ‘Neen, eigenlijk niet zo goed! Ik weet eigenlijk helemaal niet meer hoe ik dat moet omdoen.’ Ze wachten. Na nog enkele minuten vraagt Nadja: ‘Hulp nodig?’ ‘Graag!’, zegt Pieter.

Als Nadja haar verbazing uit over het feit dat Pieter maar bleef knoeien, weliswaar met engelengeduld, maar op geen enkel moment zelf om hulp vroeg, herkent hij dat helemaal. ‘Ja, dat doe ik eigenlijk altijd zo. Ik blijf maar naar de oplossing zoeken, in mijn hoekje. Ik spreek er niemand over aan, vraag geen hulp en verlies zelfs alle besef van tijd in dat proces.’

 

Of je nu ervaring hebt met paarden of niet, of je weet hoe je een halster omdoet of niet, is ondergeschikt aan de wijze waarop je de opdracht aanpakt en de feedback die je daarop krijgt.  In de vertaling van deze inzichten naar jouw werkomgeving en jouw rol als leider zit het echte goud verborgen.

Waarom met een paard en niet met een goudvis of een hond?

Paarden geven als geen ander onmiddellijk en onverbloemd weer welke impact jouw handelingen, gedragingen en houding teweegbrengen bij anderen – zonder daarover te oordelen.  Dat ligt bij een goudvis wat moeilijker …

Aan de hand van gerichte interventies kan je aan den lijve ervaren wat werkt.  Je ondervindt hoe dingen anders kunnen in de wijze waarop je leiding neemt en die ervaring blijft je altijd bij.  Op geen enkel moment voelt het paard ook een nood om je plezier te doen, zoals bijvoorbeeld wel de meeste hondenrassen doen. 

 

Benieuwd naar wat paarden ook jouw ontwikkeling kunnen ondersteunen?  Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning via info@komteenpaardindeboardroom.be

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer over paarden en leiderschap weten?

Gratis hoofdstuk downloaden

Wat paarden kunnnen vertellen over leiderschap?
Vraag hier uw gratis hoofdstuk aan.