Emotionele intelligentie bij paarden en in leiderschap

Dat emotionele intelligentie in leiderschap belangrijk is, is algemeen bekend. In onze leiderschapscoaching met paarden ervaren wij al jaren dat paarden heel interessante partners zijn in het verder ontwikkelen van die emotionele intelligentie. In de universiteiten van Portsmouth en Sussex vond een interessant onderzoek plaats dat een deelaspect van emotionele inteligentie bij paarden wetenschappelijk in het licht stelt.

Dat emotionele intelligentie in leiderschap belangrijk is, is algemeen bekend. In onze leiderschapscoaching met paarden ervaren wij al jaren dat paarden heel interessante partners zijn in het verder ontwikkelen van die emotionele intelligentie. In de universiteiten van Portsmouth en Sussex vond een interessant onderzoek plaats dat een deelaspect van emotionele inteligentie bij paarden wetenschappelijk in het licht stelt.

Eerder werd al bewezen dat paarden anders reageren wanneer iemand boos of blij kijkt. Nu blijkt dat paarden gezichtsuitdrukkingen en de gemoedstoestanden die daarbij horen, onthouden.

Tijdens onderzoek van de universiteiten van Portsmouth en Sussex kregen 21 paarden vier levensgrote foto’s te zien van twee verschillende gezichten.  Elf paarden kregen een foto met een lachend gezicht te zien, de andere paarden kregen een foto met een boos gezicht te zien.  Drie uur later werden de paarden met de mensen op de foto geconfronteerd.

De proefpersonen toonden tijdens de ontmoeting met de paarden een neutraal gezicht.  Ze wisten niet of dat paard een boze of blije foto had gezien.  Op die manier kon voorkennis hun lichaamshouding ten opzichte van de dieren niet beïnvloeden.

De paarden keken de proefpersonen die boos op de foto stonden, langer met hun linkeroog aan.  Paarden die die proefpersoon hadden zien lachen, keken de persoon juist langer met hun rechteroog aan. Uit eerder onderzoek bleek al dat paarden dreigingen met hun linkeroog beschouwen.  Dat is te verklaren doordat hun rechterhersenhelft gespecialiseerd is in het verwerken van bedreigingen. Dat de paarden die een boze foto te zien kregen de proefpersonen later met hun linkeroog bekeken, toont aan dat zij hen als een dreiging zagen en ze de gezichtsuitdrukking van die persoon hadden onthouden.

“Wat wij ontdekt hebben, is dat paarden niet alleen in staat zijn om menselijke gezichtsuitdrukkingen af te lezen, maar ook in staat zijn om eerdere emotionele toestanden van mensen te onthouden en – wanneer ze die persoon later op de dag ontmoeten – hun gedrag daarop aan te passen,” aldus onderzoeker Karen McComb in een artikel van de universiteit van Sussex.  “In feite hebben paarden een geheugen voor emotie zelfs zonder dat ze een sterke positieve of negatieve ervaring met de persoon hadden gehad.”

We kunnen dit soort onderzoeken alleen maar toejuichen omdat ze wat wij dagelijks in onze coaching praktijk met leiders ervaren, in wetenschap omzetten. Dit gaat enkel over een klein aspect van emotionele intelligentie. Wij zien in onze leiderschapscoaching en leiderschapstrainingen hoe spectaculair de impact van de interacties met paarden zijn op onze deelnemers op vlak van emotionele intelligentie. Dit is een mooi experiment dat een deelaspect kwantificeert van wat wij dagelijks mogen zien gebeuren. Over het belang van die emotionele intelligentie in leiderschap lees je meer in onze volgende blog of in ons boek ‘Komt een paard in de boardroom’

Facebook
Twitter
Pinterest

Meer over paarden en leiderschap weten?

Gratis hoofdstuk downloaden

Wat paarden kunnnen vertellen over leiderschap?
Vraag hier uw gratis hoofdstuk aan.